Zajmujemy się następującymi kwestiami z zakresu spraw majątkowych pomiędzy małżonkami:

 • Umowy małżeńskie majątkowe
 • Wyłączenie odpowiedzialności za długi drugiego małżonka
 • Zniesienie wspólności majątkowej
 • Podział majątku małżeńskiego

Nie czekaj. Skontaktuj się!

Jeżeli potrzebujesz pomocy w sprawach majątkowych skontaktuj się z nami i przekonaj, że Twoje sprawy trafią w dobre ręce.

Z chwilą zawarcia małżeństwa tworzy się pomiędzy małżonkami wspólność majątkowa.

W skład majątku wspólnego wchodzą ruchomości oraz nieruchomości nabyte przez małżonków. Każdy z małżonków może posiadać również majątek osobisty, który nie wchodzi w skład wspólności.

Do majątku wspólnego małżeńskiego zalicza się m.in.. :
 • Wynagrodzenie za pracę i dochody z innych działalności nabyte w trakcie małżeństwa
 • Dochody pochodzące z majątku wspólnego oraz osobistego małżonków

Wspólność majątkowa nie jest jednak jedynym możliwym ustrojem majątkowym małżeńskim. Małżonkowie mogą zawrzeć umowy majątkowe, które rozszerzą bądź ograniczą wspólność ustawową.

Ustroje majątkowe małżeńskie:

 • Rozszerzona wspólność majątkowa
 • Ograniczona wspólność majątkowa
 • Rozdzielność majątkowa

Wspólność majątkowa nie jest jednak jedynym możliwym ustrojem majątkowym małżeńskim. Małżonkowie mogą zawrzeć umowy majątkowe, które rozszerzą bądź ograniczą wspólność ustawową.

Ustroje majątkowe małżeńskie:

 • Rozszerzona wspólność majątkowa
 • Ograniczona wspólność majątkowa
 • Rozdzielność majątkowa

Umowy zmieniające ustawowy ustrój majątkowy zawierane są w formie aktu notarialnego.

Nasz kancelaria w Opolu proponuje Ci fachową pomoc prawną z zakresu praw majątkowych.

Nasi specjaliści oferują porady prawne w kwestiach majątkowych oraz reprezentację w procesie negocjacji umowy majątkowej. Oferujemy również możliwość sporządzenia projektu takiej umowy.

Kiedy łączy Cię z małżonkiem wspólność majątkowa, może zdarzyć się, że zaciągnie on długi, o których Cię nie poinformował. W takim przypadku można przeprowadzić procedurę wyłączenia odpowiedzialności za zobowiązania drugiego małżonka.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Chcesz przeprowadzić podział majątku?


Możesz zrobić to w trakcie sprawy rozwodowej, ale także w odrębnym postępowaniu.

Oferujemy Ci fachowe konsultacje i reprezentację prawną w tej kwestii.

Do spraw majątkowych wliczają się również sprawy spadkowe.

Kancelaria zajmuje się następującymi kwestiami z zakresu prawa spadkowego:

 • Przyjęcie lub odrzucenie spadku
 • Stwierdzenie nabycia spadku
 • Dział spadku
 • Zrzeczenie się dziedziczenia
 • Testamenty

Osoba uprawniona do dziedziczenia nabywa spadek z chwilą jego otwarcia, tj, w momencie śmierci spadkodawcy, z mocy prawa. Istnieje jednak możliwość odrzucenia go w ciągu 6 miesięcy. Można to zrobić w formie aktu notarialnego.

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku przeprowadza się przed sądem, na wniosek osoby, która posiada w tym interes prawny, niezależnie od faktu czy mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym czy testamentowym.

Kiedy spadek dziedziczy więcej niż jedna osoba, często konieczne jest przeprowadzenie działu spadku. Kiedy istnieje zgodna wola stron można podzielić spadek umową, w innych przypadkach czyni to sąd.

Zrzeczenie się dziedziczenia to umowa pomiędzy potencjalnym spadkodawcą a jego spadkobiercą zawierana w formie aktu notarialnego, która stanowi, iż osoba ta wyłączona będzie od dziedziczenia.

Potrzebujesz pomocy w stworzeniu testamentu?

A może nie wiesz, jak ustosunkować się do otrzymanego spadku?

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub w siedzibie naszej kancelarii w Opolu, a my przedstawimy Ci Twoje opcje.