Prowadziłeś po alkoholu? Zostałeś zatrzymany przez policję w stanie nietrzeźwości? Poczytaj, jakie to niesie konsekwencje i jak możemy Ci pomóc

Zatrzymana osoba ma obowiązek poddania się badaniom na zawartość alkoholu w organizmie. Jednak nie musi godzić się na badanie alkomatem. Czasem korzystniejsze będzie sprawdzenie ilości alkoholu za pomocą badania jego zawartości we krwi.

Policjant uprawniony jest do uniemożliwienia kierowcy dalszego kierowania pojazdem.
Osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości mogą być również doprowadzone do izby wytrzeźwień.

Jednak jako strona postępowania masz nie tylko obowiązki, ale również uprawnienia, o których
nie zawsze poinformuje Cię zatrzymujący Cię organ. Najlepiej skonsultować się jak najszybciej z adwokatem lub radcą prawnym, ponieważ fachowa konsultacja może doprowadzić nawet do warunkowego umorzenia postępowania.

Nie czekaj. Skontaktuj się!

Jechałeś po alkoholu i potrzebujesz prawnika? Skontaktuj się z nami i przekonaj, że Twoje sprawy trafią w dobre ręce.

Możliwe kary za jazdę w stanie nietrzeźwości:

  • grzywna
  • ograniczenie wolności
  • pozbawienie wolności do lat 2

Dodatkowo sąd orzeka środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych przez określony czas, a nawet dożywotnio, jeżeli w stanie nietrzeźwości doszło do wypadku drogowego.

Możliwe kary za jazdę w stanie po pożyciu alkoholu:

  • areszt
  • grzywna nie niższa niż 50 zł

Mimo, że jest to wyłącznie wykroczenie, sąd również orzeka środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, jednak na okres krótszy, bo od 6 miesięcy do 3 lat.

Jechałeś pod wpływem alkoholu? Możemy Ci zaoferować:

  • konsultacje po zdarzeniu
  • pomoc prawna w postępowania przygotowawczym
  • reprezentacja w postępowaniu sądowym

Oferujemy profesjonalną i fachową obsługę przez doświadczonych profesjonalistów.
Zgłoś się do nas!


Co to znaczy: „stan nietrzeźwości”

Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila lub zawartość alkoholu w 1 dm sześciennym wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg.
W świetle polskiego prawa prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem.

Co to znaczy: „stan po spożyciu alkoholu”

Stan po spożyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0.2 do 0.5 promila
lub zawartość alkoholu w 1 dm sześciennym wydychanego powietrza wynosi od 0.1 do 0.25 mg.
W świetle polskiego prawa prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu jest wykroczeniem.