Nasza kancelaria w Opolu zajmuje się następującymi sprawami z zakresu rozwiązania stosunku małżeństwa:

  • Rozwód
  • Separacja
  • Unieważnienie małżeństwa
  • Stwierdzenie nieistnienia małżeństwa
  • Roszczenia alimentacyjne od małżonka

Kwestie małżeńskie pozostają niezmiennie kwestią bardzo skomplikowaną i obdarzoną dużym ładunkiem emocjonalnym, dlatego do każdej z takich spraw należy podchodzić z dużą ostrożnością i zrozumieniem dla stron. Możemy zagwarantować Ci fachową obsługę Twojej sprawy, zagwarantowaną wieloletnim doświadczeniem naszych pracowników.

Nie czekaj. Skontaktuj się!

Jeżeli potrzebujesz pomocy w sprawach rozwodowych skontaktuj się z nami i przekonaj, że Twoje sprawy trafią w dobre ręce.

Rozwodu może zażądać każdy z małżonków, gdy nastąpił pomiędzy partnerami trwały i zupełny rozkład pożycia. Ważne jest, aby te przesłanki występowały łącznie i w tym samym czasie.

A co to oznacza to w praktyce?

Przesłankami rozkładu pożycia są m.in. brak więzi duchowej, ustanie pożycia małżeńskiego czy prowadzenie osobnych gospodarstw domowych. Co ważne, nie jest istotny okres w jakim stan ten się utrzymuje, ale koniecznym jest, aby taki stan był nieodwracalny. Te wszystkie okoliczności oceni sąd, oczywiście z uwzględnieniem specyfiki danej sprawy.

Jeżeli uważasz, że brak winy Twojej czy małżonka w rozkładzie pożycia, sprawę rozwodową można rozstrzygnąć bez orzekania o winie. W innych sytuacjach istnieje możliwość stwierdzenia winy małżonka w trakcie postępowania sądowego, co może wiązać się z zaostrzonymi konsekwencjami rozwodu dla winnej strony.

Występują jednak sytuacje, kiedy sąd odmówi rozwodu – np. kiedy żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, a druga strona nie wyrazi na to zgody albo w sytuacji, gdy poprzez rozwiązanie małżeństwa mogłyby ucierpieć małoletnie dzieci.

Separacja

Jeżeli Twoja sytuacja nie spełnia przesłanek umożliwiających sprawę rozwodową, to kolejną opcją jest separacja. W celu jej orzeczenia wystarczy nastąpienie rozkładu pożycia- nie musi on być trwały i zupełny jak przy rozwodzie. Orzeczenie separacji daje Ci możliwość rozważenia czy na pewno chcesz rozwodu oraz ewentualny powrót do małżeństwa bez konsekwencji. Legalizacja rozkładu pożycia w postaci separacji daje Ci następujące korzyści: sąd może orzec w kwestii władzy rodzicielskiej nad dziećmi, sposobie korzystania ze wspólnego majątku oraz powstanie z mocy prawa rozdzielności majątkowej małżonków.

Procedura stwierdzenia nieistnienia małżeństwa

Małżeństwo można zakończyć również poprzez procedurę stwierdzenia nieistnienia małżeństwa oraz unieważnienie małżeństwa, jednak wymaga to stwierdzenia odmiennych przesłanek i to występujących w momencie zawarcia małżeństwa. Jako że sprawy takie zdarzają się raczej rzadko, szczegółowych informacji w tek kwestii udzielimy Ci w siedzibie kancelarii.

W trakcie spraw rozwodowych możliwe również jest orzeczenie alimentów na małżonka, gdy jest to usprawiedliwione okolicznościami sprawy.

W okresie separacji małżonkowie, jako że dalej pozostają w małżeństwie, mają obowiązek wzajemnej pomocy materialnej, mimo rozdzielności majątkowej.

Jako specjaliści w tej dziedzinie prawa rodzinnego oferujemy Ci swoją usługę w postaci reprezentacji prawnej czy tworzenia poszczególnych pism procesowych, tj. m.in. pozew o rozwód czy odpowiedź na niego.

Skontaktuj się z nami!