Related posts

Tomasz Hilarowicz

Tomasz Hilarowicz W 1997 r. uzyskał tytuł magistra prawa kończąc studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. W...

Justyna Małasiewicz

Justyna Małasiewicz W 2016 r. ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. W...

Posted