Oddłużenia Opole

Kancelaria prowadzi sprawy oddłużeniowe na terenie Opola i okolic. Posiadamy duże doświadczenie zarówno w przypadku oddłużania osób fizycznych jak i przedsiębiorców. Oferujemy reprezentację prawną na różnych etapach sprawy- przed sądem, w sądzie czy podczas egzekucji komorniczej. Prowadzimy negocjacje z osobami fizycznymi i instytucjami oraz tworzymy wnioski o upadłość konsumencką.
Zajmujemy się także odzyskiwaniem wierzytelności w imieniu wierzyciela bez wchodzenia na drogę sądową.

Nie czekaj. Skontaktuj się!

Jeżeli potrzebujesz pomocy w sprawach oddłużeniowych skontaktuj się z nami i przekonaj, że Twoje sprawy trafią w dobre ręce.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej


Spełniasz poniższe warunki?

Jesteś: 

 • Osobą fizyczną, która nie jest przedsiębiorcą
 • Wspólnikiem spółki z o.o. bez samodzielnej działalności gospodarczej
 • Byłym wspólnikiem osobowej spółki handlowej?

Jeżeli tak i dodatkowo spełniasz przesłankę niewypłacalności, czyli niemożności wykonania swoich zobowiązań finansowych. to oferujemy Ci kompleksową usługę upadłości konsumenckiej.


Aby zainicjować proces ogłoszenia upadłości konsumenckiej koniecznie jest złożenie wniosku. Zawierać on powinien przede wszystkim następujące informacje:

 • Imię i nazwisko
 • Adres
 • Wykaz elementów majątku
 • Spis wierzycieli wraz z wysokością każdej wierzytelności i terminem jej zapłaty
 • Wskazanie okoliczności uzasadniających żądanie o ogłoszenie upadłości oraz ich udokumentowanie

Istniej jednak szereg okoliczności, których wystąpienie pozbawia Cię możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Zalicza się do nich m.in..:

 • Samodzielne doprowadzenie do niewypłacalności
 • Dokonanie czynności prawnej prawomocnie uznanej za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli
 • Podanie nieprawdziwych danych we wniosku
 • Ogłoszenie upadłości konsumenckiej w okresie ostatnich 10 lat

O ile nie wystąpi żadna z powyższych okoliczności i Twoja sytuacja spełnia przesłanki warunkujące ogłoszenie upadłości konsumenckiej, wniosek zostanie uwzględniony.

W efekcie Twój majątek stanie się masą upadłości zarządzaną przez syndyka, który ureguluje Twoje zobowiązania. Stworzy również plan spłaty pozostałych zobowiązań, uwzględniający Twoje możliwości i potrzeby życiowe.

Zgłoś się do nas i przedstaw nam swoją sytuację a my zaproponujemy Ci najkorzystniejsze rozwiązanie!


Nie obejmuje Cię upadłość konsumencka?

Prowadzimy również oddłużenia przedsiębiorców czy spółek. Posiadamy duże doświadczenie w reprezentowaniu klientów w negocjacjach z firmami egzekucyjnymi i bankami.

Oferujemy zindywidualizowaną pomoc prawną.