Justyna Małasiewicz

W 2016 r. ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. W okresie studiów zaangażowana w działania samorządu studenckiego oraz współpracę wydziału z podmiotami zewnętrznymi (m.in. Urzędem Miasta Opola). W latach 2015 -2016 przewodnicząca Studenckiej Poradni Społeczno- Prawnej Bona Fides, w której studenci udzielają bezpłatnych porad prawnych. Doświadczenie zdobywała odbywając liczne praktyki m.in. w Sądzie Rejonowym w Opolu, w II Urzędzie Skarbowym w Opolu, Kancelarii Radcy Prawnego, Miejskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Opolu. Interesuje się prawem rodzinnym.

justyna-malasiewicz-22.jpg

Zapewnia opiekę prawną.

Justyna Małasiewicz

prawnik