Władza rodzicielska

Władza rodzicielska to prawa i obowiązki, które posiada rodzic w stosunku do dziecka niepełnoletniego, tj. obowiązek pieczy nad życiem, zdrowiem i majątkiem dziecka, wychowania dziecka czy dbanie o jego prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy.

W celu realizacji władzy rodzicielskiej, istotnym jest ustalenie kto jest rodzicem dziecka.

Zgodnie z prawem matką dziecka jest kobieta, która je urodziła, jednakże zdarza się, że konieczne jest ustalenie macierzyństwa. Są to jednak sytuacje dość rzadkie.

Nie czekaj. Skontaktuj się!

Jeżeli potrzebujesz pomocy w sprawach władzy rodzicielskiej skontaktuj się z nami i przekonaj, że Twoje sprawy trafią w dobre ręce.


Ustalenie ojcostwa następuje poprzez 2 odmienne sposoby, zależne od sytuacji faktycznej.

Pierwszym z nich jest pochodzenie dziecka od ojca matki. Jest to sytuacja najbardziej typowa, w związku z tym, że większość dzieci rodzi się w małżeństwach. Jednakże zdarzają się sytuacje, iż domniemanie takie jest błędne. W takim przypadku mężczyzna może wystąpić do sądu z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa.

Drugą metodą jest uznanie dziecka dobrowolnie przez mężczyznę przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. W takim przypadku, gdy podejmie się wątpliwości co do pochodzenia dziecka, składa się wniosek o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa a sąd zobowiązany będzie zbadać pochodzenie dziecka.

Kancelaria specjalizuje się w pomocy prawnej w sprawach o:

 • ustalenie ojcostwa/macierzyństwa,
 • zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa,
 • uznanie dziecka,
 • ustalenie bezskuteczności uznania dziecka.

Kiedy jesteś rodzicem dziecka władza rodzicielska przysługuje Ci z mocy prawa.

 • Władza rodzicielska może być wykonywana w następujących konfiguracjach:
 • Wspólnie przez rodziców
 • Przez jednego z rodziców
 • Przez inne osoby

Jeżeli masz wątpliwości co do możliwości wykonywania władzy przez drugiego rodzica możesz wnieść o zawieszenie, ograniczenie a nawet pozbawienie go władzy rodzicielskiej.

Zawieszenie to najłagodniejszy ze środków limitujących władzę rodzicielską. Przede wszystkim ma zastosowanie, gdy potrzeba ograniczenia wykonywania władzy rodzicielskiej ma charakter przejściowy. Gdy stan niemożności wykonywania prawidłowo obowiązków rodzicielskich ma charakter stały, władza może być ograniczona do poszczególnych praw i obowiązków, które taka osoba będzie miała możliwość wykonywać. Kiedy masz pewność, że druga strona rażąco łamie swoje zobowiązania wobec dziecka i nie widzisz szans na poprawę tej sytuacji to możesz wystąpić o całkowite pozbawienie jej władzy rodzicielskiej.

Składając taki wniosek musisz odpowiednio go uargumentować- podać konkretne sytuacje, które wskazują na potrzebę limitacji władzy rodzicielskiej oraz poprzeć je stosownymi dowodami, aby żądanie uprawdopodobnić. W tym pomoże Ci profesjonalny pełnomocnik, który posiada wiedzę jak taki wniosek powinien wyglądać.

Sposób wykonywania władzy rodzicielskiej czy kontaktów z dzieckiem istotnie wpływa na stosunki rodzinne oraz życie dziecka i jego rozwój emocjonalny oraz fizyczny, więc każde takie rozstrzygnięcie musi być podjęte z odpowiednią ostrożnością i dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka.

Należy także pamiętać, iż każde rozporządzenie majątkiem dziecka przez rodzica, przekraczające zwykły zarząd, wymaga zgody sądu rodzinnego. W tym celu należy wystosować szczegółowo uzasadniony wniosek do sądu rodzinnego.

Kwestie dotyczące władzy rodzicielskiej rozstrzygane sądowo, którymi zajmuje się nasza kancelaria:

 • Przyznanie władzy rodzicielskiej
 • Limitacja władzy rodzicielskiej, w postaci zawieszenia, ograniczenia czy pozbawienia
 • Rozstrzygnięcie o sprawach istotnych dotyczących dziecka
 • Zezwolenie na rozporządzenie majątkiem dziecka

Oferujemy Ci należytą staranność i fachową obsługę, ze szczególnym uwzględnieniem Twojej sytuacji.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna skontaktuj się z nami telefonicznie lub w siedzibie naszej kancelarii w Opolu.